Venue

Hotel Sofitel Munich Bayerpost  

Bayerstrabe 12,80335 Munchen,

Germany